DragonGlass Project

DragonGlass Project
DragonGlass Project
DragonGlass Project
DragonGlass Project
DragonGlass Project
DragonGlass Project
DragonGlass Project
DragonGlass Project
Client: OpenCrowd Inc.
Duration: Sep 2015 - Oct 2015
Features: Responsive Development, User Interface Development
Technologies: HTML5, CSS, jQuery, Python